header pagina`s 2

Wie is jouw stad?

De 100 van… is een project van TalkRadio, waarin we vanuit verschillende thema`s in gesprek gaan met 100 inwoners van een plaats, die verbonden worden door het gemiddelde. Wij brengen alle leeftijden, opleidingsniveaus & welstandsklassen in beeld en met elkaar in contact. Door portretten te maken van het individu, ze samen te brengen en het gesprek aan te laten gaan ontstaat wederzijds begrip, harmonie en tonen we zonder veroordeling de schoonheid van diversiteit in jouw woonplaats aan.

 

 

De 100 van… bereikt en verbindt de inwoners van iedere stad of dorp.

 

 

Hoe doen we dat?

TalkRadio werft en selecteert 100 autonome inwoners die willen laten zien wie ze zijn. Van ieder individu maken we een portret, zowel in beeld als geluid. Dit doen we op basis van de vragen; wie ben je, wat doe je, wat beweegt je, word je gewaardeerd en wat heeft jouw stad of dorp nodig? Deze vragen geven goed inzicht in de persoon, wie die is en wat die wil. Het brengt perfect in kaart wat de samenleving volgens deze persoon nodig heeft en hoe deze zijn reden van bestaan ervaart. De uitkomsten van het individuele portret vormt de basis voor het tafelgesprek. TalkRadio bepaalt met welke personen het gesprek wordt aangegaan om met elkaar diverse thema`s te bespreken en samen gelijkenissen en verschillen te ontdekken.

Portretten

portret werkwijze 4

Een collectief van 100 autonome individuen die vanuit hun eigen unieke perspectief hun kijk op het leven in hun stad of dorp belichten. Benieuwd wie deze 100 in jouw woonplaats zijn of misschien wil jijzelf één van de 100 vertegenwoordigen?

Tafelgesprekken

tafelgesprek4

Een begeleid tafelgesprek met twee personen uit dezelfde woonplaats. De inhoud van het gesprek wordt bepaald door een communicatiespel dat hen uitdaagt hun visie op gemeenschappelijke thema`s te delen en te onderbouwen. Aanvullend, zonder vooroordeel. Hoe dit werkt?

Wat brengt het jouw stad?

De 100 van… bereikt en verbindt de inwoners van iedere stad of dorp. Dit doen we online en aan de keukentafel. Doordat we elkaar helpen bij het formuleren en beantwoorden van vraagstukken, ontstaat veel kennisoverdracht en wederzijds begrip. Deze verrijking bevordert vitaliteit, creëert kansen en draagt bij aan het woongenot. Het herkennen, erkennen en respecteren van diversiteit verkleint het wij/zij gevoel binnen jouw leefomgeving. De 100 van… laat zien hoe het gesprek vandaag de dag gevoerd kan worden. De spelvorm die hieraan ten grondslag ligt laat ons weer de tijd nemen voor een goed gesprek en leert ons te luisteren en te spreken. De tafelgesprekken zijn een handvat om uitdagingen omtrent eenzaamheid, duurzaamheid, lokale economie en arbeidsinclusie op de kaart te zetten.

 

Is jouw stad/dorp de perfecte woonplaats om mee te doen aan de 100 van…? Laat het ons weten!